Bağ Kurum Teknikleri

Bağ Kurum Teknikleri

TOPRAK

Her ne kadar üzüm asmaları çoğu toprak tipine uygun olsa da, iyi bir drenaj ve yeterli derinlik (70-100 cm) önemlidir. Üzüm kalitesi toprak tipinden etkilenir. Optimal toprak, belli bir yüzde kireç, kireçtaşı ve çakıl barındıran orta topraktır. Çok hafif toprak iplikkurdu riskinden dolayı uygun değildir. Ağır toprak da iyi değildir. Üzüm asmaları aktif kirecin %40 olduğu ve susuzluk koşullarına dayanabilecek anaçların bulunduğu topraklarda büyüyebilir. Üzümler için ideal pHseviyesi 6.5’tur, ancak 6.5 – 7.5 arasındaki pH seviyelerinde iyi şekilde yetişirler.

bag

SULAMA YÖNETİMİ

Üzüm bağlarının sulanmasının artık tabu olmadığı kavramını kabul etmek arazileri şaraplık üzümlerin sulanması deneylerine açmıştır. Etkili yeni sulama teknolojileri geliştirilmiştir ve şarap kalitesi üzerinde etkisi olmayan yeni sulama yönetimi yöntemleri test edilmektedir. Bu yeni teknolojilerin ve yönetim yöntemlerinin kombinasyonu çok iyi sonuçlar vermiştir.

KONTROLLÜ SULAMA (CI)

Su, bölgedeki kabul edilen mevsimsel Ürün Katsayısına (Ck) göre uygulanır.

DÜZENLENMİŞ EKSİK SULAMA (RDI)

“Veraison”un (üzüm tanesinin son olgunlaşma evresine geçiş periyodu) fenolojik evresi boyunca, ETo x Ck eşitliğine göre daha az su vererek bitki strese sokulur. Bu evrede sulama son derece kontrollüdür. RDI daha az su kullanır; daha kaliteli bir şarap elde etmek için birçok avantaja sahip daha küçük bir üst tabaka oluşturur.

TAMAMLAYICI SULAMA (SI)

Üzüm asmalarına sadece kısa ve kritik fenolojik evrelerde su verilmelidir. Tamamlayıcı sulama koşulları altında, su sadece iyi seçilmiş fenolojik evrelerde uygulanmalıdır – sınırlı miktarda ve sınırlı süreyle. Optimal teknoloji ve doğru miktarda su en iyi sonuçları almak için kilit faktörlerdir.

SULAMA YÖNETİMİ GERÇEKLERİ

• Her ne kadar RDI yönetim yöntemleri CI ile kıyaslandığında kullanılan su miktarını azaltsa da, üretim veya kalite üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin olduğu bildirilmemiştir.
• Sulama stratejisi yöreye uyarlanmalıdır.
• İyi uygulanan, iyi yönetilen eksik sulama eşzamanlı olarak sudan tasarruf edebilir, soğuğa intibakı kolaylaştırabilir, enerjiyi kontrol edebilir ve meyve kalitesini geliştirebilir.
• Genel olarak, etkili eksik sulama yöntemleri için, kök bölgesi toprak nem sensörleri ile dikkatlice izlenmelidir.

SULAMA UYGULAMALARI VE MİKTAR

Daha yüksek kalite ve daha fazla ürün doğrultusunda büyüyen pazar taleplerinin bir sonucu olarak bu hedeflere ulaşmak için sulama üzerinde daha çok durulmaktadır. Üzüm bağları için, yüzey, yağmurlama ve damla sulama sistemlerini de içeren çok sayıda sulama yöntemi mevcuttur. Bu sulama teknikleri sadece maliyet bakımından değil, esas olarak su kullanma verimliliği bakımından birbirlerinden ayrılırlar. Sulama suları dünya genelinde gittikçe azaldığı için, sudan tasarruf eden damlatıcılar ve mikro yağmurlayıcılar üzüm bağı sulamasında kendine iyi bir yer edinmektedir. Mevcut su miktarı başlıca problemlerden sadece bir tanesidir. Su kalitesi (yüksek tuzluluk)
düşünülmesi ve kontrol edilmesi gereken başlıca problemdir. Bahsedilen çeşitli sulama tekniklerinin her biri tuzluluk kontrolü problemini farklı bir yolla çözer. Sulama ihtiyaçlarınıza en uygun damlatıcıyı seçmenize yardımcı olmak için Jain Sulama Sistemleri saha uzmanları daima yanınızdadır. Bu sadece maliyet meselesi değildir. Seçiminiz, sizin ve bağınız için tüm kısa ve uzun vadeli faktörleri göz önünde bulundurmayı gerektirir.

SU YÖNETİMİ

Şaraplık üzüm bağlarının su gereksinimi sadece iklime bağlı değildir. Uygulanacak toplam su miktarı hesaplanırken hedeflenen üzüm üretimi miktarı ve şarap kalitesinin tamamı hesaba katılmalıdır. Üzüm bağının yerine, üzüm çeşitliliğine ve üreticinin özel deneyimine
özgü su yönetimi gerçekleştirilmelidir.

Başlıca üç aşama vardır:
İlk aşama: Tomurcuktan ilk meyve oluşumuna
Sulama büyümeyi kolaylaştırmalıdır.
İkinci aşama: Meyve oluşumunun sonundan “veraison”a
Sulama büyümenin yavaşlatılması için azaltılmalıdır.
Üçüncü aşama: “Veraison”dan olgunlaşmaya
Sulama vejetatif büyümeyi en aza indirecek veya durduracak şekilde ayarlanmalıdır.

Genç Üzüm Bağları için Sulama Kılavuzları
Sulama aralıkları: Her 7 günde bir
Sulama başına su miktarı
• İlk yıl: 50-70 m3/ha
• İkinci yıl: 50-90 m /ha
• Üçüncü yıl: 60-100 m /ha

DAMLA SULAMA SİSTEMİ ÜRÜNLERİ
Yerel koşullara göre bir çözüm aralığı vardır:
1.PC damlatıcılar: 2, 3, 8 lt/saat, 16-23 mm Engebeli arazi koşulları ve modern yoğun tarım uygulamaları için
2. Geleneksel labirent birleşik damlatıcılar: 1,6-4,0 lt/saat, 16, 20, 23 mm çaplı
3. Yuvarlak PC damlatıcılar: 4,0 l/saat Daha geniş dikim aralıklı mevcut olgun üzüm bağları için

Temel Tasarım
Tek yanal hat asma başına 1-2 damlatıcı
Damlatıcı hatları yüzeye veya tele asılı halde kurulabilir.
Engebeli arazilerde damlatıcı tüpleri boyunca düşmelerin önüne geçmek için özel halkalar eklenmesi tavsiye edilir.

bag2

Toprak Altı Damla Sulama (SDI)

Üzüm bağlarında Toprak altı Damla Sulama nispeten yeni bir yaklaşımdır. İki ana problem için çözüm sunar:
1. Hiçbir engel bulunmayan serbest yüzey modern üzüm bağlarında makine hareketine ve diğer aktivitelere imkan verir.
2. Su kaynağını kökün aktif olduğu alanda konumlandırmak toprak yüzeyini kuru tutar ve toprak sıkışmasını azaltır.
Amnon Drip AS özellikle bu tür koşullar için tasarlanmıştır. Damlatıcı yanal hatları dikim sırasına veya iki sıranın ortasına yakın olabilir.
Hangi yolu tercih edeceğinize karar verdikten sonra, asmaların genç veya olgun olmasına ve diğer yerel koşullara bakmaksızın sıra mesafelerini düşünün.

GÜBRELEME

Gübreleme, sulama suyuyla suni gübre uygulama, genel kimyasal uygulama konseptinin bir parçasıdır. Günümüzdeki gelişmiş tarım uygulamalarında, sulama gübreleme ile eşanlamlıdır. Üzüm bağlarında, vejetatif büyümenin ve randımanın kontrol edilmesinde bunun yanı sıra son ürünün – şarabın – kalitesi için mineral besinlerin önemibüyüktür. Gübreleme etkili doğru suni gübreleri sağlamanın en iyi yöntemidir.

SUNİ GÜBRELER VE DİKİM ÖNCESİ GÜBRELEME
30-80 ton/ha derin gübreleme toprakta serbest halde bulunmayan mineralleri (P2O5, K2O, MgO) sağlayacak ve Al veya Cu toksisitesini tetikleyebilen yüksek asiditeyi düzeltecektir. Sadece düşük pH (6’nın altında) seviyesine sahip arazilerde, 2 – 10 ton/ha kireçleme toprağın alkalinitesini istenen seviyeye getirecektir.
Genç asmaların gelişiminde fosfor ve potasyum kilit elementlerdir. Bu besinlerin toprakta ideal seviyenin altında bulunması üretim evresinin başlamasında gecikmeye sebep olabilir. Azot bu aşamada küçük miktarlarda uygulanmalıdır çünkü süzülme yoluyla kaybolabilirler. Doğru gübreleme programını seçmede toprak analizi size yardımcı olabilir. Programı tasarlarken, üzüm çeşitliliğini ve şarap kalitesini hedefini de gözönünde bulundurmalısınız. Sulama ile gübreleme azami verim ve işçilikten tasarruf için önerilir.

SULAMA SİSTEMLERİNİN ÖZEL KULLANIMLARI
Öncelikli olarak küresel ısınmaya bağlı dünya genelinde yaşanan iklimsel değişiklikler halihazırda dünyanın çeşitli bölgelerindeki yetiştirme yörelerini etkilemektedir. Değiştirilmiş yöre etkileri bölgesel şarap kalitelerini birbirinden ayırt etmektedir. Küresel iklim değişikliklerinin genel randımanı mahvedebilen çok daha yıkıcı bir sonucu çoğunlukla çiçek açma ve meyve oluşumu sürecinde ortaya çıkan erken bahar donudur. Erken ilkbahar donu çok daha yaygın hale gelmektedir ve artık önceden bu donun görülmediği bölgeleri de etkilemektedir.

 

Yorumlar

Yorum Yazın;